Rune Semundseth

Rune Semundseth snakker om medarbeiderskap og kultur på arbeidsplassen

MOTIVASJON: Rune Semundseth er gründer, forfatter – og en engasjerende og tankevekkende foredragsholder som evner å skape både motivasjon og begeistring. Med sine sterkt aktiviserende foredrag, en blanding av spennende metaforer, historier og praktiske verktøy, stimulerer han deltakerne til å tenke gjennom sine egne forbedringsmuligheter, og ta bevisste og fordelaktige valg. Temaer er medarbeiderskap, selvledelse og måloppnåelse. Rune kjører også foredrag og seminar online.

ULIKE FOREDRAGSVINKLINGER:

Medarbeiderkoden

Hva betyr det for en virksomhet at hver eneste en er ansvarliggjort og myndiggjort i sitt arbeid. Hva har tillit med effektivitet å gjøre? Hva bidrar til læring og yrkesstolthet? Hvorfor skal vi vokse som mennesker, og hva er linken mellom arbeidsglede og livsglede? Rune Semundseth deler kunnskap om hvordan ledere og medarbeidere i fellesskap kan øke samarbeidsvilje og effektivitet.

Rune Semundseh er forfatter av bøkene Medarbeiderkoden, Medarbeiderkoden 2.0 og Kulturkoden.  Medarbeiderkoden handler om å lykkes på tre nivåer: plattformen, vekstsonen og den gode dialogen.

 • 
Medarbeiderkoden – hva, hvorfor og hvordan?
 • 
Utfordringer og handlingsrom som leder oss til vekstsonen!
 • Kilder til økt innsikt
 • Cultura betyr å dyrke, hva slags kultur ønsker vi og hvordan kan denne påvirkes?
 • Hva slags dialog stimulere lyst og utviklingstrang?

Samskaping

 • 
Hvordan skape fantastiske resultater i begeistring, glød og motivasjon?
 • Hva er det som inspirerer og motiverer?
 • 
Hvordan utfordre den enkelte i endringsarbeidet?
 • Teknikker og metoder for ansvarliggjøring og myndiggjøring.

Mening i jobblivet!

 • Stolthet og verdigrunnlag: Hvorfor går vi på jobb?
 • Metoder og tiltak som bidrar til at vi blir stolte av vår virksomhet.
 • 
Hva motiverer oss når det gjelder samfunnsansvar og det store bildet?
 • 
Visjoner, verdier og virksomhetsideologi.
- Hvor er jeg som individ i dette arbeidet?

Kraftfulle spørsmål og aktiv lytting

 • 
Hvordan skape god dialog?
 • Tilstedeværelse, interesse/nysgjerrighet og medansvarlighet (accountability).
 • Hvordan designe gjensidig berikende allianser?

For uforpliktende pristilbud, fyll ut det lille kontaktskjemaet her, så kommer vi tilbake til deg!

En komplett fagdag?

Rune Semundseth kan lage en fin heldagssamling i tospann med Tom Wangerud. Da får dere to engasjerende og rutinerte foredragsholdere, med hver sin tilnærming til trivsel, arbeidsglede, samhandling og medarbeiderskap. Tom Wangerud deltar da bla med foredraget «En eventyrlig hverdag», og duoen kan fylle 3–6 timer med god, matnyttig bevisstgjøring og utvikling – også online/digitalt på Teams eller Zoom.

Tilbakemeldinger Rune Semundseth:

«Rune Semundseth satte ”All time high” med score 6,83 av 7.0 mulige med sitt engasjerende og spennende foredrag om Medarbeiderkoden i regi av Lederforum Follo  – et oppsiktsvekkende godt resultat som fortjener en spesiell omtale og ros. (…) Rune begeistrer, og har en fortellerteknikk som er unik, hvor alvor og latter går hånd i hånd. Han er en mester i å bruke sine egne opplevelser i hverdagen som metaforer i sin argumentasjon.»

Rune Hansen, daglig leder, Linkt AS

«Snittet hittil på de tilbakemeldingene jeg har fått etter lederkurset i forrige uke er på utrolige 9,3! Jeg er virkelig imponert over at du klarte å være så tydelig, inspirerende og morsom – samtidig som du så hver enkelt! I tillegg til den faglige biten tror jeg du berørte oss alle, og skapte et fellesskap blant lederne som vi skal ta med oss videre.» 


Maria Ulla, HR-direktør, SG Finans

«Rune Semundseth’s måte å gi av seg selv på, dele erfaringer, lære oss metoder for å nå våre mål, teknikker som snur negative situasjoner til en positiv erfaring, samt sterke historier – var utrolig virkningsfull.»

Else Becher, Lederne